Inschrijving

Inschrijving en deelname aan de lescyclus kan uitsluitend geschieden indien deelnemer het daarvoor bestemde inschrijvings - c.q. machtigingsformulier heeft ingevuld.

Cursusgeld

Zodra de cursist zich schriftelijk heeft aangemeld is de cursist het lesgeld verschuldigd. Verhindering van deelname welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt, ontslaat de cursist aldus niet van de verplichting tot voldoening van de lesgelden.

Cyclus/Lesduur

De wintercyclus omvat 22 baanhuur weken en 22 lesweken.

Gedurende de Herfstvakantie, Kerstvakantie en de Carnavalsweek zal geen les worden gegeven. Voor lesnemers in tennishal Carperion gelden andere regels, afhankelijk van het lestijd  hierover wordt u z.t. geïnformeerd door de trainer.

Een lesuur omvat 50 minuten les; de resterende tijd is bestemd voor warming-up, inslaan, opruimen en pauze voor de leraar.

Overdragen

De leraar kan een door hem te geven les niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur van T.C. Oriënt. De cursist heeft het recht aan hem te geven les over te dragen aan derden mits daarvoor toestemming is verleend door leraar en / of Bestuur van T.C. Oriënt.

Groepssamenstelling

T.C. Oriënt stelt de groepen samen, zo veel mogelijk rekening houdend met de wensen van de cursist.

Lesuitval

Lesuitval ten gevolge van ziekte door de leraar kan niet worden ingehaald. Bij ziekte van de leraar zal het Bestuur van T.C. Oriënt trachten de lessen over te laten nemen door een door hen aan te wijzen vervanger. Indien er geen vervanger beschikbaar is, wordt het cursusgeld baanhuur pro rato aan de cursist gerestitueerd, met een franchise van 2 lesweken. Uiteraard zijn de banen wel beschikbaar.

Indien een lesuur wordt afgebroken geldt de volgende regeling: een les die afgebroken wordt tijdens het 1e half uur van de les wordt beschouwd als niet gegeven, een les die afgebroken wordt tijdens het 2e half uur van de les wordt als gegeven.

In alle overige gevallen besluit het Bestuur van T.C. Oriënt.

Susteren

Het sportcentrum Susteren heeft het recht om gedurende de cyclus de banen 2x van ma t/m vrij. en 4x in de weekenden te claimen voor eventuele evenementen zonder teruggave van de baanhuur. Voor deze uren zullen waardebonnen worden verstrekt.

Tennislessen Algemeen

Jaarlijks worden twee cursussen opgestart.

  • De eerste cursus  (zomer) wordt gegeven in de maanden april t/m september voor de duur van 15 weken (niet tijdens schoolvakanties).
  • De tweede cursus (winter) wordt gegeven van oktober t/m maart voor de duur van 22 weken in de tennishallen Carperion te Sittard en Sportcentrum te Susteren.

Onze trainers: Marc Bisschops, Ronald de Bruijn, Evelyne Dullens, Freddy Jetten en Ralph Ubachs

Meer info:

TC Orient Tweets

Andere Sponsoren:

Back to Top