Lesbrief

Tennislessen zomerseizoen 2018

T.C. Oriënt heeft uit navraag en enquête begrepen dat het trainersaanbod in het voor- en najaar van 2017 als een goede oplossing is ervaren en heeft er daarom voor gekozen dit in 2018 te continueren.

De volgende trainers hebben toegezegd komende zomerperiode lessen te gaan verzorgen bij TC Oriënt.

Ronald de Bruijn, Freddy Jetten, Ralph Ubachs, Evelyne Dullens en Marc Bisschops. Verder zijn we nog in gesprek met Fernand Gilissen. Bij de aanmelding kun je aangeven welke trainer je voorkeur geniet. Als je alleen van één bepaalde trainer les wilt, kan het risico zijn dat we je niet kunnen indelen in een gepaste groep op een geschikte tijd bij de betreffende trainer. Houd hier rekening mee.

De hele lescyclus zal 15 weken bedragen en begint in de eerste week van april en eindigt de laatste week van september uiteraard rekening houdend met de schoolvakanties. We houden vooraf rekening met lesuitval (bijvoorbeeld door regen) door een aantal inhaalweken vrij te roosteren. Zo krijgt u eventuele inhaallessen op de dag en tijd waarvoor u zich hebt aangemeld.

Aanmelden voor de lessen kan uitsluitend online via www.tcorient.nl. De lessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag (vrijdagavond tot 19.00 uur).

Verdere opmerkingen:

  • Het lesformulier dient uiterlijk 15 februari a.s. online in te worden gevuld

  • Geef de tijden van beschikbaarheid zo ruim mogelijk aan van dag tot dag

  • Op de feestdagen Pinksteren, Hemelvaart en Koningsdag wordt geen les gegeven. In het 15-weken schema wordt hier rekening mee gehouden

  • Groepsgrootte wordt bepaald door de voorkeur en de planning.

  • Alle lesnemers dienen een formulier in te vullen

  • Begin maart ontvangt u een voorlopige indeling. U hebt dan één week de tijd om de inschrijving bij ontevredenheid te annuleren. Daarna is de indeling definitief en het lesgeld verschuldigd.

Lesgeld

Het lesgeld wordt berekend op basis van een vastgesteld uurtarief en het aantal groepsleden. De trainers sturen na de definitieve indeling zelf een factuur voor het te betalen lesgeld. Het lesgeld dient voor aanvang van de cyclus overgemaakt te worden.

 

Prijsindicatie 15 weken zomercyclus 2018

 

Groepsgrootte

1 uur

1,5 uur

4

165,00

247,50

6

110,00

165,00

8

82,50

123,75

 

In de planning houden we rekening met lesweken en inhaalweken. Zo worden gemiste lessen ingehaald op dezelfde dag en tijd tijdens een inhaalweek. Wanneer de inhaalweken niet voldoende zijn om alle gemiste lessen in te halen vindt restitutie door de trainer plaats. Dit tegen het trainerstarief van € 40,- per uur per lesgroep. De overige 10% is een opslag voor de planning en andere activiteiten door de vereniging en deze wordt niet gerestitueerd.

Inschrijfvoorwaarden

Middels ondertekening van het online inschrijfformulier verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van het feit dat inschrijving voor deelname aan de lescyclus voor het zomerseizoen 2018 te allen tijde inhoudt dat voldoening van de lesgelden door ondergetekende dient plaats te vinden. Verhindering van deelname welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt, ontslaat ondergetekende aldus niet van de verplichting tot voldoening van de lesgelden, ongeacht de reden van verhindering.

Uw contactpersoon voor vragen over de (indeling van de) trainingen is Michel Schallenberg (bereikbaar onder nummer 06-27027210 en e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Back to Top